Käsineluokitukset


Työkäsineet jaetaan eurooppalaisessa standardissa kolmeen ryhmään sen perusteella, miltä halutaan suojautua.

Ryhmä 1: Vain vähäisiä vaaroja vastaan

Tähän ryhmään kuuluvat yleiset, EN 420 -standardin vaatimukset täyttävät käsineet.

Ryhmä 2: Vaativaan käyttöön

Tämän ryhmän käsineiden pitää olla testattu ja hyväksytty ja niissä pitää olla piktogrammi, joka osoittaa, mitä vastaan ne suojaavat ja miten.

Ryhmä 3: Suuria haittoja vastaan

Tämän ryhmän käsineet suojaavat suurilta haitoilta, joiden seurauksena voi olla vakava tai pysyvä vamma. Myös näiden käsineiden pitää olla testattuja ja hyväksyttyjä. Piktogrammin yhteydessä pitää olla sen laitoksen tunnus, joka on suorittanut testin ja antanut hyväksynnän.

EUROOPPALAINEN STANDARDI CE-MERKINTÄ

 

Mekaaniset vaarat, EN 388

Hankauskestävyys (1-4) = a
Viiltokestävyys (1-5) = b
Repäisykestävyys (1-4) = c
Pistokestävyys (1-4) = d

Kemikaalit ja mikro-organismit, EN 374

Aika, jonka kemikaali käyttää käsinemateriaalin läpi tunkeutumiseen (1-6).

Kestävyys mikro-organismien tunkeutumista vastaan huokoisten materiaalien, saumojen, neulan reikien tai muiden käsinemateriaalin virheellisyyksien läpi (1-3).

Lämpövaarat, EN 407

Syttyvyyskestävyys
Lämpökosketuskestävyys
Virtaavan lämmön kestävyys
Säteilylämmön kestävyys
Sulaneen metallin pienten roiskeiden kestävyys
Sulaneen metallin suurten roiskeiden kestävyys

Kylmäsuojaus, EN 511

Kylmäkestävyys (1-4)
Kosketuskylmäkestävyys (1-4)
Vesiläpäisevyys (0-1)


puzzle.fi